2 Kasım 2016 Çarşamba

Otomotive yeni ÖTV düzenlemesi

Motorlu taşıtlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni
düzenlemeyi de içeren kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Komisyon dün gece geç saatlere kadar "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" üzerinde çalıştı.

Tasarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle motorlu taşıtlarda bugüne kadar sadece motor hacmine dayalı alınan ÖTV'ye fiyat vb çeşitli gruplara göre de değişiklik getirme hakkı Bakanlar Kurulu'na veriliyor.

Söz konusu tasarıya göre ilgili araçlara ÖTV esas alınarak fiyat grubu oluşturma ve oluşturulan fiyat grupları, malın cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlara belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkilendirilmesi esas alınıyor.

Belirlenecek yeni oranlar sıfır ila mevcut seviyenin bir katına kadar artırılabiliyor.

Genel Kurul'da kısa bir süre içinde ele alınarak yasalaştırılması planlanan tasarıyla ayrıca Anayasa Mahkemesinin, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun, "kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımını düzenleyen" 6. maddesindeki iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenleme de yapıldı. Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılacak.

Tasarıyla başka bir konuda da düzenleme yapılarak, arazisi özel mülkiyette bulunan serbest bölgelerde, işletici şirketlerin yatırımlara tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları araziye ilişkin vergi yükü azaltılıyor. Bu çerçevede ihracata yönelik taşıma işlerinde KDV istisnasına sahip olan yurt içindeki ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge kullanıcılarının durumları iyileştirilecek.

Söz konusu tasarıyla ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6.5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7.5 katına yükseltiliyor.

Böylece, sigortalılar için belirlenen brüt asgari ücretin 6.5 katından fazla kazancı olan sigortalılardan daha fazla prim tahsil edilerek, hem bu sigortalıların daha fazla aylık ve gelir alması hem de SGK'nın prim gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

AĞBAL'DAN ÖTV AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı , motorlu araçlarda sadece silindir hacmini dikkate alan mevcut ÖTV yaklaşımın revize edileceğini ve yapılacak düzenleme ile ÖTV'de aracın cinsi, sınıfı gibi etkenlerin de vergileme ölçütü olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ÖTV ile ilgili maddesine ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Otomobillerde alınacak vergiyi belirleyen tek etmen motor silindir hacmi... Vergileme sistemi şu anda sadece motorlu aracın silindir hacmini dikkate alan bir yaklaşım. Ama değişen teknoloji ve değişen şartlar nedeniyle bu sistemin değişiklikleri kavrayacak şekilde revize edilmesine ihtiyaç var.

Maliye Bakanı, yeni düzenlemeye ilişkin olarak da şöyle konuştu:

"Yapılacak değişiklikle bu husus (silindir hacmi) yerinde kalarak bunun dışında motorlu aracın fiyatı da yeni bir vergileme unsuru olacak. Ayrıca aracın cinsi, sınıfı, üst yapı ve gövde tanımı, istiap haddi, yolcu ve yük taşıma kapasitesi gibi unsurlar da vergileme ölçütü olarak sisteme ilave edilecek."

Komisyon'daki görüşmeleri bugün tamamlanarak TBMM Genel Kurulu'na gönderilmesi hedeflenen tasarıda yer alan değişikliğe göre araçlarda bugüne kadar sadece motor hacmine dayalı alınan ÖTV'ye fiyat vb çeşitli gruplara göre de değişiklik getirme hakkı Bakanlar Kurulu'na veriliyor.

Söz konusu tasarıya göre ilgili araçlara ÖTV esas alınarak fiyat grubu oluşturma ve oluşturulan fiyat grupları, malın cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlara belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkilendirilmesi esas alınıyor.

Belirlenecek yeni oranlar sıfır ila mevcut seviyenin bir katına kadar artırılabiliyor.

Ayrıca düzenleme ile son dönemde uluslararası alanda büyük ilgi çeken çevreci yaklaşımı da arzuladıklarını belirterek, "Eğer Komisyon da uygun görürse burada emisyon türü ve emisyonun değerinin de vergileme etmenleri olmasını istiyoruz" dedi.(AJANSLAR)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Translate